Σεμινάριο Δεκέμβρης !!!Ώρα για Μάθημα

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Σεμινάριο Δεκέμβρης !!!Ώρα για Μάθημα

FiliraGroup

   Social Media Workshop Series 1
Social Media Workshop Series 1 workshop Ο Ν. Βούστρος, C.E.O. / Operations
Manager της Αλφαστάρ Ελλάς [1ης ιστορικά αλλά και σημαντικότερης εταιρείας
Internet στη περιοχή της], παρουσιάζει με απλά λόγια τα Social Media
εστιάζοντας συγκεκριμένα στο πως μπορεί κάποιος πρακτικά, με εύκολους
τρόπους να τα αξιοποιήσει ώστε να κερδίσει / ωφεληθεί. Τιμές στη φόρμα
επικοινωνίας :www.FiliraGroup.eu Ενημέρωση στα τηλέφωνα επικοινωνίας Τιμή
ανά άτομο : 85 ευρώ συν ΦΠΑ... Εταιρική τιμή : 690 ευρώ συν ΦΠΑ , μέχρι 8
συμμετέχοντες Χωρητικότητα αίθουσας : εσωτερικός χώρος μέχρι 96
συμμετέχοντες Μπουφέ :light πρωινό - μεσημεριανό Διαλείμματα : μουσική ,
ασκήσεις αλληλεπίδρασης Δυνατότητα συζήτησης για πιστοποίηση με τον ομιλητή
σε επόμενο σεμινάριο!i.e junior web developer
 *When*
Fri, December 6, 9:30am - 3:00pm GMT+02:00
*Where*
Filira-Φιλύρα
*Who*
(Guest list has been hidden at organizer's request)
Vasiliki Ntasiou
Chartered MCIPD

Founder
FiliraGroup <http://goog_167117687/>

UK:0044 (0) 7572377478/ Greece: 003 (0) 6947894159
email:thegroup@filiragroup.eu/website:www.filiragroup.eu